Na stiahnutie

Odstúpenie od zmluvy

Poučenie o práve na odstúpenie od zmluvy

Pokiaľ chcete odstúpiť od zmluvy v zákonnej 14 dennej lehote, vyplňte a zašlite nám vždy formulár pre odstúpenie od zmluvy.

Formulár na odstúpenie od zmluvy

Je nutné vracať tovar v pôvodnom obale?

Vrátenie v pôvodnom obale odporúčame.

Keďže ale nie je obal výrobku predmetom kúpy ani súčasťou kúpenej veci, nie je pôvodný obal pri vrátení tovaru nutný. Predávajúci má však právo na náhradu skutočne vynaložených nákladov spojených s vrátením tovaru. Pokiaľ teda nevrátite tovar v pôvodnom obale, môžu byť náklady na výrobu nového obalu a náklady na prebalenie tovaru naúčtované na ťarchu kupujúceho. Jednotlivé náklady predávajúceho spojené s vrátením tovaru sú vždy individuálne posúdené a ako také sú potom zákazníkovi naúčtované a započítané s čiastkou za vrátený tovar.

Je možné vrátiť nábytok, ktorý je už zmontovaný?

Áno, vrátiť môžete aj nábytok, ktorý ste už zmontovali a opäť demontovali. Je však potrebné počítať s tým, že vďaka montáži väčšinou dôjde k opotrebovaniu tovaru (otlaky skrutiek na doskách atď...). V súvislosti s vrátením takéhoto tovaru bude mať predávajúci náklady na uvedenie tovaru do pôvodného stavu, ktoré môžu byť požadované na úhradu. Vďaka rôznorodosti predávaného tovaru je každý prípad odstúpenia od zmluvy riešený individuálne.

Reklamačný formulár

V prípade reklamácie tovaru Vás v prvom kroku žiadame o vyplnenie Formulár na uplatnenie reklamácie, ktorý si môžete stiahnuť nižšie. Tento vyplnený formulár spolu s fotkami reklamovaného tovaru zašlite na mail info@galobe.sk. Vašej reklamácii sa budeme bezodkladne venovať.

Formulár na uplatnenie reklamácie